Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

plošné testovanie v obci Malý Lapáš bude prebiehať počas najbližších troch víkendov. To prvé nás čaká v sobotu 9. januára a v nedeľu 10. januára 2021. Zakrátko zverejníme presný harmonogram podľa ulíc. Vzhľadom na závažnosť epidemiologickej situácie bude tento harmonogram záväzný. Testovať budeme len obyvateľov obce. Pre výkon zamestnania bude nevyhnutné preukázať sa negatívnym certifikátom (bude prijaté uznesenie vlády).