Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pri poslednom zbere plastov zberová spoločnosť rozdala omylom na plasty modré vrecia miesto žltých. Pri nasledovnom zbere budú samozrejme brať plasty aj v týchto vreciach. Ak máte plastového odpadu viac, môžete ho vložiť do vreca akejkoľvek farby. Použite však také čo sú prehliadné, aby bolo vidieť, že vo vreci sú plasty.