Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia pre dospelých v Golianove oznamuje, že tento týždeň bude ordinovať nasledovne:

Utorok:   Golianovo   -   12:00 hod. - 17:00 hod.

Streda:   Golianovo   -    10:00 hod. - 13:00 hod. - len predpis liekov

                                    13:00 hod. - 16:00 hod. 

Štrvrtok:  Vinodol     -  07:30 hod. - 15:30 hod. 

              Golianovo  -   07:30 hod. - 13:00 hod. -  len predpis liekov

Piatok:    Golianovo   -  12:00 hod. - 17:00 hod.