Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obvodná ambulancia pre dospelých v Golianove, oznamuje, že:

  • v utorok 05.11.2019 a štvrtok 07.11.2019 akútne stavy ošetrí MUDr. Frey vo Vinodole,
  • v stredu 06.11.2019 a piatok 08.11.2019 sa bude ordinovať v Golianove.

Injekcie a predpisy liekov sa budú celý týždeň poskytovať v ambulancii v Golianove.