Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Ambulancia detského lekára MUDr. Neumannová bude ordinovať od 16.08.2019 do 31.08.2019:

  • v pondelok, stredu a piatok v Golianove v čase od 08,00 hod. - 10,00 hod.
  • v utorok a vo štvrtok v Pohraniciach od 08,00 hod. - 10,00 hod.