Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

 Vás pozýva na 2. verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční 5. augusta o 19.30 hod. v kultúrnom dome v Malom Lapáši.