Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu a starosta obce Malý Lapáš zo srdca blahoželajú novému majiteľovi lôpt, ktoré sa donedávna nachádzali pod prístreškom na futbalovom ihrisku a slúžili všetkým návštevníkom. Veríme, že lopty budú novému majiteľovi robiť takú radosť, ako robili deťom na ihrisku a želáme mu, aby mu lopty čo najdlhšie vydržali.