Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

oznamuje občanom, že v dňoch od 2.7. do 4.7. 2019 sa uskutočnia cyklické odpočty spotrieb elektrickej energie v našej obci. Preto žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie, aby v tomto termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Okrem iného Vás žiadame, aby ste si v tomto termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.