Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zubná ambulancia nebude v dňoch 13.06. -14. 06. 2019 a 20.06.2019 ordinovať.Zastupovať bude:

13.06.2019 - MUDr. Sádecká, Poliklinika Klokočina

14.06.2019 - MUDr. Shcherbyna, ZS Cabaj

20.06.2019 - MUDr. Šebová, Lužianky Nejedlého