Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dňa 06.júna 2019 bude na konečnej autobusovej zastávke (Na pažiti) pristavený veľkokapacitný kontajner pre jarné upratovanie. Až do naplnenia môžete do nich ukladať veľkoobjemový odpad, ako sú staré nábytky, sedacie súpravy, matrace a podobne. Do kontajnera však nepatrí stavebný odpad, pneumatiky a elektronický odpad, ako televízory, práčky, chladničky a pod..

Odpad vhadzujte rozobratý, aby zabral čo najmenší priestor. Kontajner bude snímaný kamerovým systémom. 

Za porozumenie vopred ďakujeme!