Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Na Športovej ulici sa našli klúče od domu/brány. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.