Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.06.2019 domácnosti na Zoborskej, Kremnickej, Štiavnickej a Tribečskej ulici v obci Malý Lapáš bez dodávky elektriny v čase od 8.00 do 13.00 hod. Rozpis orientačných parc. č. nájdete v prílohe.