Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obec Malý Lapáš Vás pozýva na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 pri obecnom úrade.

Program:

17.00 - 19.00 hod. - športové hry v areáli MŠ + opekačka

19.00 - 21.00 hod. - detská diskotéka v KD

21.00 - 04.00 hod. - stavanie mája a diskotéka pre dospelých