Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE  ZÁPIS  ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020  SA USKUTOČNÍ V BUDOVE ZŠ  16. APRÍLA 2019 (utorok)  OD 15 00 DO 18 00 HOD.

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ PRINIESŤ:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz rodiča
  • sumu 25 € na sadu pomôcok.

Prosíme rodičov, aby do termínu zápisu vyplnili elektronickú prihlášku.

Ak nie je možné sa zúčastniť slávnostného zápisu, rodič môže prísť zapísať svoje dieťa aj v inom termíne do 30.04.2019.