Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Spoločný stavebný úrad vo Veľkom Lapáši bude dňa 8. a 9. apríla zatvorený z dôvodu školenia. Za pochopenie ďakujeme.