Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Oznamujeme občanom, že vodovod "Pod Jágerským brehom" je už v prevádzke Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čo znamená že obyvatelia ulíc Agátová, Jaseňová, Brezová a Vŕbová si môžu riešiť žiadosti o vodovodnú prípojku.