Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Od 01. februára 2019 sa do zberu plastov pridávajú aj nasledovné komodity, a to:
- kovy (plechovky)
- viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tetrapaky).

Spoločný zber bude realizovaný v žltých vreciach. Harmonogram zostáva nezmenený.