Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Dňa 22.1.2019 bola na webovom sídle RZ Dolná Nitra zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z dotácie NSK v rámci opatrenia 1 a opatrenia 2 Nástroja 1 LEADER NSK.
Dátum uzavretia výzvy je 18.2.2019.

Oprávnenými žiadateľmi sú nositelia regionálnej značky kvality Ponitrie a občianske združenia, spolky, zväzy a pod.