Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ........................... 715

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ......................... 299

 

Zvolený starosta obce Malý Lapáš:

1. Peter Švec, PaedDr., Ph.D. (nezávislý kandidát) ............................................................. 246 hlasov

 

Zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

1. Daniel Benko, Ing. (nezávislý kandidát)........................................................................... 199 hlasov

2. Marek Blaško, Ing. (nezávislý kandidát)  ........................................................................ 168 hlasov

3. Drahoslava Filipčíková (nezávislý kandidát)...................................................................... 161 hlasov

4. Kostoláni Marek, Ing. (Doma dobre) ............................................................................... 140 hlasov

5. Ballová Katarína (Kresťanskodemokratické hnutie)........................................................... 139 hlasov

6. Dušan Macai, Ing. (nezávislý kandidát) ........................................................................... 119 hlasov

7. Miroslav Együd (Kresťanskodemokratické hnutie) ............................................................ 105 hlasov

Náhradníci poslancov do Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

1. Martin Moravčík (SMER - sociálna demokracia) .............................................................. 101 hlasov

2. Jana Nemcová, Mgr. (SMER - sociálna demokracia) .......................................................   98 hlasov

3. Vladimír Benko (SMER - sociálna demokracia) ..............................................................   96 hlasov

4. Mário Černý (SMER - sociálna demokracia) ..................................................................    70 hlasov