Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 h. do 22:00 h. Volebná miestnosť sa nachádza v Materskej škole - Hlavná ulica 89/1.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz!

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Kandidát na starosta obce: https://www.malylapas.sk/volby-2018/532-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce

Kandidáti na poslancov do Obecného zastupiteľstva: https://www.malylapas.sk/volby-2018/531-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-oz