Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Firma Mäso Melek oznamuje občanom, že každú stredu v čase od 7.30 do 7.50 hod. pred obecným úradom predávajú mäso a mäsové výrobky, ktorých zoznam nájdete v prílohe.

Výrobky