Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 01.08.2018  v čase od 8.00 do 11.00 hod. domácnosti v Malom Lapáši bez dodávky elektriny.