Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Od pondelka 14. mája začneme s rekonštrukciou miestnej komunikácie od konečnej zastávky autobusu po hranicu s Veľkým Lapášom (Hlavná ulica). Preto Vás žiadame, aby ste si do tohto termínu odpratali spred svojich brán všetok stavebný a iný materiál a zároveň Vás žiadame, aby ste neparkovali pred bránami svoje automobily. Operatívne svoje autá budete musieť mať v priebehu stavebných prác zaparkované tak, aby ste ich mohli používať. V tomto čase príde aj k zmene trasy autobusovej linky, o ktorej Vás budeme informovať v priebehu týždňa.