Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania!
Na základe zákona o požiarnej ochrane je obec povinná vykonávať v obci preventívne požiarne prehliadky v rodinných domoch a drobných prevádzkach. Účelom týchto prehliadok je predchádzať požiarom, ktoré by mohli vzniknúť z nedbanlivosti alebo neodborným zásahom do zariadení.
Poslanci Obecného zastupiteľstva a členovia DHZ Malý Lapáš navštívia Vaše domácnosti zajtra 5. mája v dopoludňajších hodinách, prípadne v ďalšom období. Zo zákona ste povinný prehliadkovej skupine umožniť vstup do Vašich priestorov. Kontrolujú sa hlavne vykurovacie telesá na pevné palivá, plynové vykurovacie telesá, povalové priestory a provizórne priestory – altánky, prístrešky a podobne. Kontrolné skupiny vás upozornia na nedostatky, ktoré je potrebné v termínoch odstrániť.