Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania!
Na základe zákona o požiarnej ochrane je obec povinná vykonávať v obci preventívne požiarne prehliadky v rodinných domoch a drobných prevádzkach. Účelom týchto prehliadok je predchádzať požiarom, ktoré by mohli vzniknúť z nedbanlivosti alebo neodborným zásahom do zariadení.
Poslanci Obecného zastupiteľstva a členovia DHZ Malý Lapáš navštívia Vaše domácnosti zajtra 5. mája v dopoludňajších hodinách, prípadne v ďalšom období. Zo zákona ste povinný prehliadkovej skupine umožniť vstup do Vašich priestorov. Kontrolujú sa hlavne vykurovacie telesá na pevné palivá, plynové vykurovacie telesá, povalové priestory a provizórne priestory – altánky, prístrešky a podobne. Kontrolné skupiny vás upozornia na nedostatky, ktoré je potrebné v termínoch odstrániť.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň, kolaudácie
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.