Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Obvodné zdravotné stredisko, ambulancia praktického lekára pre dospelých oznamuje občanom, že v dňoch 2. až 6. januára 2018 sa v ambulancii nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Frey nasledovne:
utorok, štvrtok - Vinodol
streda, piatok - Veľký Cetín
 
Lekáreň Melisa oznamuje občanom, že taktiež v dňoch 2. až 6. januára bude lekáreň kvôli dovolenke zatvorená.
 
Ambulancia detskej lekárky oznamuje občanom, že v dňoch 2. až 6. januára 2018 sa v ambulancií nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Matušková vo Veľkom Cetíne v čase od 8.00 do 11.00 hod.
 
Zubná ambulancia v Golianove oznamuje občanom, že kvôli dovolenke sa v ambulancii nebude ordinovať do 8. januára 2018.
Zastupovanie:
02.01.2018 - MUDr. Mládeková - PK Chrenová, Fatranská 12, Nitra
03.01.2018 - MUDr. Urbanová - PK Párovce, Koceľova 29, Nitra
04.01.2018 - MUDr. Korček - PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra
05.01.2018 - MUDr. Kováčová - PK Párovce, Koceľova 29, Nitra

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12