Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V sobotu 13.4.2024 od 9:00 do 13:00 sa na futbalovom ihrisku v Malom Lapáši uskutoční Kurz prvej pomoci v prípade autonehody, ktorý je primárne určený pre členov našej hasičskej jednotky a pre členov DHZ Malý Lapáš, ale radi uvidíme aj obyvateľov, ktorí sa chcú naučiť, ako takúto prvú pomoc poskytnúť.

Kurz organizuje Zbor Dobrovoľník, viac sa môžete dozvedieť napríklad na https://www.nitranoviny.sk/zbor-dobrovolnik-rozbieha-spolupracu-s-dobrovolnymi-hasicskymi-zbormi/ 

Obsahom kurzu bude:

 • Bezpečnosť
 • Stabilizovaná poloha
 • NCMP – príznaky, FAST
 • Heimlichov a Gordonov manéver – teória + precvičenie
 • KPR s použitím AED
 • Anafylaktický šok
 • Epilepsia- základy postupu
 • Postup: XABCDE + ukážky a cvičenie daných postupov
 • Úraz krčnej chrbtice a jej fixácia
 • Vyslobodzovanie z auta- Rautekov manéver s použitím krátkej chrbticovej dosky/boardu
 • Odovzdávanie pacienta posádke RZP/RLP
 • Simulácie s využitím naučených postupov