Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od dnešného dňa môžete na Obecnom úrade Malý Lapáš uhrádzať platby aj bezhotovostne platobnými kartami Visa, Mastercard, Maestro prípadne Google Pay alebo Apple Pay. Veríme, že túto možnosť privítate.