Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 057 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 797 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 797 
Počet platných hlasov odovzdaných za všetkých kandidátov  795 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.  Ivan KORČOK, Ing. 442 
2. Peter PELLEGRINI, Ing. 353

Výsledky druhého kola volieb prezidenta SR sú zverejnené na portáli Štatistického úradu

Sken podpísanej zápisnice (pdf, 310 kB)