Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Občianske združenie Dvor u rezbára, pri príležitosti nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov pozýva na prechádzku do lapášskych vinohradov, kde bude sprístupnená expozícia drevených sôch s tematikou Veľkej noci.