Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 056 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 659 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 659 
Počet platných hlasov odovzdaných za všetkých kandidátov  658 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Andrej DANKO, JUDr. -
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr.
3.  Krisztián FORRÓ 1
4.  Štefan HARABIN, JUDr. 73 
5.  Ivan KORČOK, Ing. 368 
6.  Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. 8
7.  Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing. 10
8.  Igor MATOVIČ, Mgr. 8
9. Milan NÁHLIK, Mgr. 2
10. Peter PELLEGRINI, Ing. 186
11. Róbert ŠVEC, Mgr. 1

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:

Andrej DANKO, JUDr., 
Róbert ŠVEC, Mgr.

Výsledky prvého kola volieb prezidenta SR sú zverejnené na portáli Štatistického úradu 

Sken podpísanej zápisnice z volieb (pdf, 590 kB)