Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje občanom, že pošta bude dňa 21.03.2024 (štvrtok) z prevádzkových dôvodov zatvorená.