Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nitriansky samosprávny kraj zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024. V rámci skvalitnenia verejného života na území Nitrianskeho kraja sa dotácia poskytuje formou nenávratného finančného príspevku na podporu nasledovných cieľových oblastí – dotačných programov:

  1. Všeobecný rozvoj územia NSK,
  2. Podpora športových klubov a zväzov na území NSK,
  3. Podpora kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít na území NSK,
  4. Zachráňme národné kultúrne pamiatky NSK,
  5. Podpora certifikovaných ubytovacích zariadení na území NSK,
  6. Podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov.

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 je žiadateľ oprávnený podať len 1 žiadosť (1 žiadateľ = 1 žiadosť). Termín je do 01.03.2024

Viac informácií nájdete na https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/53716