Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zubná ambulancia v Golianove oznamujeme,

že dňa 12.02. 2024 bude zatvorená.

Zastupovať bude MUDr. Henželová, Schurmannova 23, Nitra.