Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dnes sme ukončili orez stromov v materskej škole a v cintoríne. Orez vykonávame pravidelne avšak posledné veterné počasie nám ukázalo, že to netreba odkladať. Využili sme čas, keď bola škôlka zatvorená. Veríme, že touto činnosťou predídeme prípadným zraneniam obyvateľov.