Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vo štvrtok 1.2.2024 v čase od 10:00 do 12:00 bude z dôvodu pripájania vodovodu nútená odstávka vody na ulici Sv. Martina. Počas odstávky bude pristavená cisterna s pitnou vodou.