Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v utorok 13.02.2024 od 07:45 do približne 11:00 bude z dôvodu betonážnych prác čiastočne alebo úplne neprejazdná spodná časť Bernolákovej ulice. Stavebník ďakuje za zhovievavosť.