Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Od 10.12.2023 dochádza k zmene cestovného poriadku na vybraných prímestských linkách ARRIVA NITRA a.s.

Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

  • na spoji 49 s odchodom 19.45 h zo zastávky Veľký Lapáš,,Jednota, úprava prevádzky. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni 

  • na spoji 46 s odchodom 20.25 h zo zastávky Golianovo, úprava prevádzky. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni 

  • na spoji 3 doplnená poznámka o prípoji na spoj 403468/58 na zastávke Veľký Lapáš, Jednota 

  • na spoji 5 s odchodom z AS Nitra o 6.20 h doplnené zastávky Veľký Lapáš, Krížnica; Malý Lapáš, Nitrianska; Malý Lapáš, Na Pažiti; Malý Lapáš, Čerešňova a Veľký Lapáš, domovina 

  • spoj 16 s odchodom zo zastávky Malý Lapáš, Na Pažiti o 6.55 h posunutý na 7.00 h

Úplný zoznam zmien si môžete pozrieť na https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-1-10-2023-2/