Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vedúca lekárne Melissa Golianovo oznamuje, že 16.11.2023 bude lekáreň z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.