Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

vo štvrtok 9.11.2023 od 10:30 do približne 14:00 bude z dôvodu betonážnych prác čiastočne alebo úplne neprejazdná Bernolákova ulica. Stavebník ďakuje za zhovievavosť.