Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania,

s príchodom jesene a zmenou času meníme otváracie hodiny zberného dvora. Zberný dvor bude v stredu zatvorený.

V sobotu sa skracuje otváracia doba od 13:00 do 16:00.