Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Aj tento rok si obec prenajala vedľajšiu ľadovú plochu. Najbližší termín máme v nedeľu 12.11.2023 od 18:30 do 19:30. Vstup je povolený len obyvateľom obce.

Počas prenájmu sa v časti plochy (jedna tretina) uskutočňuje kurz korčuľovania pre deti a preto vás žiadame, aby ste to rešpektovali. Počet detských tréningov je 5. Následne bude možné časť túto časť ľadu využívať ako v minulom roku.

Tiež vás žiadame o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

 • Pri korčuľovaní sa je možné na ľadovej ploche korčuľovať len v ohlásenom smere jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať nevhodným správaním ostatných návštevníkov korčuľovania.
 • Deti do 6 rokov majú povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
 • Pre deti do 15 rokov doporučujeme používanie ochrannej prilby.
 • Návštevníkom odporúčame primerané oblečenie a nosenie rukavíc.

Pri korčuľovaní na ľadovej ploche je zakázané:

 • korčuľovať v skupinách, v protismere a neprimerane rýchlo,
 • sedieť na mantineli,
 • fajčiť v celej hale,
 • konzumovať jedlo a pitie na ľadovej ploche,
 • hádzanie akýchkoľvek predmetov na ľadovú plochu,
 • používať hokejky, puky a pod mimo vyhradenej plochy,
 • zákaz vstupu a zdržiavania sa osôb na ľadovej ploche počas úpravy ľadovej plochy,
 • zákaz vstupu na ľadovú plochu bez korčúľ

Aktuálne pridelený čas sa môže meniť, preto je potrebné sledovať obsadenosť ľadu na https://www.sportportal.sk/lad/?q=obsadenost/nitra-b/