Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pri celoročnom zhone ste niektorí (alebo mnohí) z vás opomenuli uhradiť miestne dane a poplatky. V týchto dňoch vám budú doručované úradné výzvy na úhradu nedoplatkov. Tí, čo máte schránku na slovensko.sk majú doručenú výzvu tam.

Úhradu nedoplatkov môžete zrealizovať bezhotovostne na číslo účtu SK28 5600 0000 0008 5462 4001, ktoré je uvedené aj v rozhodnutí o platení dane alebo poplatku alebo do pokladne obce.

Celková suma nedoplatkov predstavuje sumu 30 216,22 eur