Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

bude od 28.8.2023 do 5.9.2023 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.