Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

 čierna pánska vesta na ihrisku. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.