Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pepu sme dnes zachránili a veríme, že nikoho iného už nebudeme musieť. Dnes sme si vyskúšali záchranu života pomocou KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia) a AED (automatický externý defibrilátor). Ten máme umiestnený za autobusovej zastávke Na pažiti.

Čo sme sa naučili?

Pri zástave srdca skontrolujeme dýchanie, ak človek nedýcha, zakloníme hlavu, v prípade potreby vyčistíme ústnu dutinu. Privoláme niekoho na pomoc a začneme s masážou srdca 100-120 stlačení za minútu a súčasne voláme číslo 155. Niekto ďalší uteká na zastávku a volá 155, aby mu oznámili PIN na otvorenie boxu. Zoberie si defibrilátor, v ktorom sú elektródy pre deti aj dospelých a vráti sa k záchrancovi. Obeti prilepí na telo elektródy a na výzvu prístroja spustí výboj. Ak sa obeť nepreberie pokračuje v masáži srdca až do príchodu záchranky. Elektródy neodlepuje, počká na ďalšiu výzvu defibrilátora.