Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

upozorňuje, že od 1.3.2023 do 3.3.2023 neordinuje.

Akútne prípady zastúpi:

1. MUDr. Reháková J. Kráľa 41, Nitra

2. MUDr. Rumanovský ml. PK Párovce, Koceľova 29 Nitra

3. Dr. Scherbyna, Farská 29, Nitra

Za porozumenie ďakujeme.