Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

po poslednom korčuľovaní sme boli upozornení na zákaz vstupu na ľadovú plochu bez korčúľ. Žiadame Vás preto, aby ste na ľad nevstupovali v bežnej obuvi. V prípade, že v sobotu sa budú na ľadovej ploche nachádzať ľudia bez korčúľ, bude nám ľad odobratý a možnosť korčuľovania bude zrušená.

Pripomíname, že tento víkend sa korčuľuje v sobotu 25.2.2023 o 18:45. Menej zdatným korčuliarom odporúčame nosiť na hlave prilbu.

Aktuálne pridelený čas sa môže meniť, preto je potrebné sledovať obsadenosť ľadu na https://www.sportportal.sk/lad/?q=obsadenost/nitra-b/

Pri vstupe do haly sa je potrebné preukázať občianskym preukazom. Obec Malý Lapáš si vedľajšiu plochu prenajíma a platí za ňu komerčnú cenu nájmu. Vstup zdarma je benefitom pre obyvateľov obce.