Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Termín korčuľovania v nedeľu 29.1.2023 bude od 17:30 do 18:30. Aktuálne pridelený čas sa môže meniť, preto je potrebné si sledovať na https://www.sportportal.sk/lad/?q=obsadenost/nitra-b/ 

Pri vstupe do haly sa je potrebné preukázať občianskym preukazom. Obec Malý Lapáš si vedľajšiu plochu prenajíma a platí za ňu komerčnú cenu nájmu. Vstup zdarma je benefitom pre obyvateľov obce.