Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pozývame Vás na 2. Malolapášsky obecný ples, ktorý sa uskutoční 4. februára 2023 v KD v Pohraniciach. Večerom Vás bude sprevádzať DJ Martin. 

Cena vstupenky je 40 Eur. Predaj lístkov je počas stránkových hodín na Obecnom úrade Malý Lapáš.

V cene vstupenky je zahrnuté: prípitok, hlavná večera, 0,5 l vína, minerálka, druhá večera (švédske stoly), káva

Pripravená je aj bohatá tombola.

Tešíme sa na Vašu účasť.