Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude dňa 10.01.2023 (utorok) otvorená v čase od 8:00 do 10:00 hod. a 12.01.2023 (štvrtok) v čase od 8:00 do 11:00 hod.